Manufacturer of Isolators / Stockiest of Over Head Line Materials / Govt Contractors.

Balaji Engineers - Manufacturer of Electrical Equipments and Government Licensed Electrical Contractor in  Maharashtra, Karnataka, Goa, India
  • Behind Kolhapur Axle,

  • M.I.D.C., Shiroli, Kolhapur

Balaji Engineers - Manufacturer of Electrical Equipments and Government Licensed Electrical Contractor in  Maharashtra, Karnataka, Goa, India

Reasons of CT PT Blast (Failure)

या ब्लॉग मध्ये आपण Industry मधील Metering Cubical CT PT, Outdoor Pole Materuial CT PT Failure ( Blast ) होण्याची काही कारणे बघण्याचा प्रयन्त करणार आहोत.

Earthing (आर्थिंग )

हा फार महत्वाचा मुद्धा आहे metering Cubical बाबत , आपण इंडस्ट्री मध्ये 09 आर्थिंग करतो metering Cubical ला जी GI Strip आणि Copper Strip ने जोडलेली असतात . यामध्ये सर्वात लक्षपूर्वक बघण्याची बाब ही असते ती म्हणजे त्याची Ohomic value. नेहमी Ohomic value ही 1- 3 Ohem मध्येच असली पाहिजे , परंतु काही ठिकाणी Geographic Condition मुळे ती Drop down होते अशावेळी योग्य पाण्याची व्यवस्था ( Water arrangement ) करून ती नेहमी maintained ठेवणे महत्वाची असते. चांगल्या quality चे आर्थिंग electrode बसवणे नेहमी फायद्याचे ठरते .

Reasons of CT PT Blast (Failure)

HT Earthing – Perfect Earth Electrode

Lightning Arrestor

Lighting Arrestor सुद्धा Material system healthy ठेवण्याची महत्वाची भूमिका बजावते , Lightning Arrestor ला आपण Periodic maintains वेळी चेक केले पाहिजे तसेच त्याचे अर्थिंग proper ground होते की नाहीं याची खात्री करून घ्यावी . Lightning Arrester च्या grounding path मध्ये खंड (त्रुटी ) असल्यास CT PT यांना मोठा धोखा संभवतो.

CT PT manufacturer मते Station Class – Class III Lightning Arrestor बसवावा जेणेकरून तॊ जास्त sensitive असेल व Lightning आणि surge Arrestor दोन्ही पद्धतीने metering equipment’s चे Protection होईल.

Reasons of CT PT Blast (Failure)

Lightning Arrester – 11 kv to 220 kv upto Class III

High Voltage from Substation

Stable Voltage हे नेहमी Electrical system ला तसेच इंडस्ट्री ला smooth working मध्ये ठेवते, fluctuations हे नेहमी Power stability मध्ये बाधा आणण्याचे काम करतात. Proper maintains हे फार महत्वाचे ठरते या ठिकाणी Electrical Feeder fault कमी करण्याच्या दृष्टीने.

Reasons of CT PT Blast (Failure)

MSEDCL Substation

Loose Connection in jointing Kit

बऱ्याच वेळा Material Cubical मध्ये jointing kit जोडत असताना ते Loose राहिल्याने किंवा त्याचे HT Terminal lug चे योग्य tapping झाले नसल्यास uneven contact मुळे सुद्धा CT PT ना problem येऊ शकतो.

Reasons of CT PT Blast (Failure)

Metering Cubical and Jointing Kit

Humid Atmosphere

या वातावरणामध्ये CT PT यांची जास्त काळजी घेण्याची गरज पडते, याठिकाणी सर्व cork packing sheet properly pack and proper nut bolting केले आहे का याची खात्री करून घ्यावी. Water droplet पासुन CT PT यांना धोका होऊ शकतो.

Reasons of CT PT Blast (Failure)

Humid Atmosphere

Substation Relay

Substation मधील Sensitive relay setting हे metering equipment ला healty राहण्यासाठी खुप महत्वाची भूमिका निभावतात , Substation relay हे properly, sensitivity काम करत असल्यास त्यांचे working proper होते व electrical system ला त्याचा खूप फायदा होतो.

Control and relay panel

Control and relay panel

Tree Fault

Overhead इलेक्ट्रिकल Line मधील वाढलेल्या झाडांच्या फांद्या periodically cut करून line maintained ठेवली पाहिजे, जेणे करून Line वर फांद्या पडून होणारा Tree fault ला टाळता येऊ शकतो. Tree Fault हा CT PT च्या दृष्टीने घातक ठरू शकतो.

Tree Fault

Harmonics

Harmonics हे आपल्या इंडस्ट्री मध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात उपलब्ध असतील तर ते electromagnetic waves destroyed करतात ह्याच्या मुळे इलेक्ट्रिक equipment तसे तसेच metering equipment मध्ये ओव्हर हीट मुळे त्यांना प्रॉब्लेम येऊ शकतो. यासाठी इंडस्ट्री मध्ये technical analysis करून घेऊन Harmonics filter panel बसवणे हा पर्याय होऊ शकतो . ज्यामुळे CTPT यांचे योग्य protection होऊ शकते.

Please visit – https://bit.ly/2HDsG1g

Harmonic filter panel

Harmonic filter panel

CT SECONDARY

CT Secondary नेहमी closed in loop पाहिजे , CT च्या protection साठी ही खुप महत्वाची बाब आहे .

CT SECONDARY

CT Construction and working

या ब्लॉग मध्ये आपण पाहिली ती होती काही महत्वाची कारण ज्यांच्या मुळे CTPT यांचे failure (Blast ) होऊ शकते ,

Balaji Enigneers हे HT Equipment मध्ये 2004 पासुन काम करते , CTPT आणी Metering Cubical साठी आम्ही Huphen make चे Authorized Dealer आहोत, CT PT replace करण्याची service सुद्धा आम्ही पुरवतो . Perfect Earth Electrode या high quality , honest result असणाऱ्या Earthing Electrode चे manufacturer आहोत. आपण आमच्या Electrical product आणि services साठी 09822373222 या नं वर मार्केटिंग टीम ला संपर्क करू शकता .

Our Products

Services We Offer

We Deal In

Dealer Supplier Huphen Kolhapur
Dealer Supplier Huphen Kolhapur
Dealer Supplier Polycab Wires Cables Kolhapur
Dealer Supplier Kolhapur
Dealer Supplier Raychem RPG Kolhapur
Dealer Supplier Bajaj
Dealer Supplier Crompton Greaves
Dealer Supplier ABB Kolhapur
Dealer Supplier Manisha Engineering Pvt Ltd. Kolhapur
Dealer Supplier Kirloskar Kolhapur
Dealer Supplier Huphen Kolhapur
Dealer Supplier Finolex Kolhapur
Dealer Supplier JVS Electronics Kolhapur
Dealer Supplier DG Kolhapur
Dealer Supplier Atlanta Electrical Kolhapur
Dealer Supplier Densons Kolhapur
Dealer Supplier HTS Kolhapur
Dealer Supplier Elster Kolhapur
Dealer Supplier DG Kolhapur
Dealer Supplier Atlanta Electrical Kolhapur
Dealer Supplier Densons Kolhapur